Ekserserhuset

– Jeg inviterer til et åpent innspills-/dialogmøte for interesserte på onsdag 15. mai, der det vil bli mulig å komme med forslag til hva et gjenreist Ekserserhus kan brukes til, sier Kulturbyråd Julie Andersland.
Bystyret vedtok i 2016: «Når fremtidig bruk av Sentralbadet er nærmere klarlagt, ber bystyret byrådet om å legge fram en egen sak om aktuelle tomter for gjenreising av Ekserserhuset og mulig bruk av bygget».
– I forbindelse med dette vil det bli igangsatt en mulighetsstudie for oppføring av Ekserserhuset. Det er også avholdt et internt avklaringsmøte med byutvikling, bygg og eiendom, kultur og byantikvar. Her kom man fram til at innspillene som kommer frem på møtet vil være et viktig grunnlag for utarbeidelsen av kravspesifikasjonene til et mulighetsstudie, sier Andersland.

– For første gang har beslutningsmyndigheter i Bergen Kommune begynt å ta reelle steg for å sikre at Ekserserhuset blir gjenreist på krigsskadetomten på Baneveien bak Nøstegaten 39-45. Det har lenge vært et mangfold av organisasjoner som har vært interessert i å bruke Ekserserhuset og Bergen kommune vil endelig lytte til oss. Det er også mitt ønske at de unike historiske kvaliteter ved Ekserserhuset som byggverk blir ivaretatt underveis, og både frivillige organisasjoner og antikvariske myndigheter kan bidra til at dette skjer. Nå er det viktig å få til et samspill med et mangfold av aktører og at Bergen kommune bidrar i denne prosessen, sier Lovret.

Les mer om åpnet innspillsmøte om Ekserserhuset her

(Modell og foto: arkitekt Elise Wiklund.)

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan