Ekstraordinær husleie

Utendørs, bedriftskantiner, møterom på arbeidsplasser og kreative digitale øvinger. Noen har klart dette uten store kostnader, mens andre igjen har betalt husleie i alternative øvingslokaler. Slik blir det nok en stund fremover og kan man da søke om å få dekket ekstraordinære husleiekostnader i alternative lokaler?

– Ja, tilskuddsordningen lokal kulturaktivitet kan gi støtte til husleieutgifter. Vi har allerede gitt støtte til husleie til flere kor og korps, men det gjelder først og fremst til enkeltøvinger eller seminarer som man for eksempel av plasshensyn og avstandsregler må gjennomføres i store nok lokaler, sier Sølvi Litleskare, spesialrådgiver amatørkultur i Bergen kommunes fagavdeling kunst og kulturutvikling

De mest brukte øvingslokalene er typisk barneskoler og kommunale kulturlokaler. Disse er gratis å bruke, men i mange tilfeller for små til at alle kan samspille på grunn av avstandsregler.
– Vi kan ikke gi ukentlig fast tilskudd til et helt nytt øvingslokale som koster penger å leie, men er positiv at man finner frem til et lokale som gjør at man kan få øvd sammen.

Tilskuddsordningen Lokal kulturaktivitet her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan