Et betydelig frafall i kulturaktiviteten

Denne uken kom svarene fra en stor nasjonal undersøkelse om hvordan koronapandemien påvirket det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet. Svarene stemmer godt med det som lag, foreninger og organisasjoner selv opplevde: Et betydelig frafall i kulturaktiviteten. Frafallet er særlig stort blant barn og unge.

Det er Telemarksforsking som har innhentet svar fra over 200 kommuner og undersøkt blant annet om kommunene har satt inn tiltak for å rekruttere tilbake publikum etter pandemien. Undersøkelsen slår også fast at det i relativt liten grad ble opprettet støtteordninger for frivillige lag og foreninger. Det vanligste tiltaket i kommunene var økt markedsføring av kommunens aktivitet og frivillig aktivitet.
– Bergen kommune var nok i en særstilling. I starten av pandemien ble det faktisk opprettet lokale tilskuddsordninger knyttet til å skape amatørkulturaktivitet, til tross for strenge smittevernrestriksjoner og begrenset deltaker- og publikumskapasitet. Vestland fylke skal også ha honnør for å ha opprettet ekstraordinære tilskuddsordninger på nesten 30 millioner kroner til idrett, kultur og frivillighet, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
Penger er ikke alltid nok for å få tilbake de mange som sluttet med kulturaktivitet. Rekruttering, markedsføring og synlighet, må jobbes med i lang tid fremover.

Les mer om Undersøkelsen fra Telemarksforsking her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Amatørkulturplan

Svar fra undersøkelse

Se resultater fra Amatørkulturundersøkelsen.