Et betydelig frafall i kulturaktiviteten

Denne uken kom svarene fra en stor nasjonal undersøkelse om hvordan koronapandemien påvirket det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet. Svarene stemmer godt med det som lag, foreninger og organisasjoner selv opplevde: Et betydelig frafall i kulturaktiviteten. Frafallet er særlig stort blant barn og unge.

Det er Telemarksforsking som har innhentet svar fra over 200 kommuner og undersøkt blant annet om kommunene har satt inn tiltak for å rekruttere tilbake publikum etter pandemien. Undersøkelsen slår også fast at det i relativt liten grad ble opprettet støtteordninger for frivillige lag og foreninger. Det vanligste tiltaket i kommunene var økt markedsføring av kommunens aktivitet og frivillig aktivitet.
– Bergen kommune var nok i en særstilling. I starten av pandemien ble det faktisk opprettet lokale tilskuddsordninger knyttet til å skape amatørkulturaktivitet, til tross for strenge smittevernrestriksjoner og begrenset deltaker- og publikumskapasitet. Vestland fylke skal også ha honnør for å ha opprettet ekstraordinære tilskuddsordninger på nesten 30 millioner kroner til idrett, kultur og frivillighet, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
Penger er ikke alltid nok for å få tilbake de mange som sluttet med kulturaktivitet. Rekruttering, markedsføring og synlighet, må jobbes med i lang tid fremover.

Les mer om Undersøkelsen fra Telemarksforsking her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan