Flere søker tilskudd til kulturaktivitet


– Det har vært få spørsmål om denne endringen, og vår erfaring er at amatørkulturaktørene merker lite til omorganiseringen i forbindelse med søknader om tilskudd,
sier teamkoordinator for amatørkultur og frivillighet i Bergen kommune, Sølvi Litleskare.

Har dere noen tall for antall søknader i år, sammenlignet med fjoråret?
– Når det gjelder søknader om driftstilskudd, der søknadsfristen for 2018 nå er ute, ser vi en økning i antall søknader i forhold til 2017.  Den største økningen finner vi på driftstilskuddsordningen for voksenkor, -korps og -orkester, der antall søknader har økt fra 68 i 2017 til 89 i 2018.
På løpende tilskuddsordninger som tilskudd til lokal kulturaktivitet har vi ikke fullstendig oversikt over hvor mange søknader som var kommet inn på samme tid i 2017, men så langt i år har vi mottatt 259 søknader mot 571 totalt i 2017.

Er det mange nye «førstegangs-søkere» i år?
– Vi har ikke gjort noen analyser på om det er mange nye søkere eller hvor søkerne kommer fra for inneværende år.  Imidlertid ser vi generelt flere nye søkere og også tidligere søkere som ikke har søkt driftstilskudd i år. Vi informerer gjerne om tilskuddsordningene etter behov, og amatørkulturkveldene er en viktig informasjonskanal for oss i så måte.

Hva med søknader om tilskudd med tanke på arrangementer til høsten?
– Det er selvsagt tatt høyde for at amatørkulturlivet i Bergen har planer også for høsten.  Her kan man sende inn søknad så snart man har god nok oversikt over arrangementet eller prosjektet til å lage en oversiktlig prosjektbeskrivelse og et balansert budsjett.  Det er også viktig å overholde søknadsfristen, som er en måned før arrangementsdato eller prosjektstart.  Har man spørsmål til søknadsprosessen kan man fremdeles få hjelp på sitt lokale kulturkontor eller hos team for amatørkultur og frivillighet på Rådhuset.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan