Gjenåpning av amatørkulturen

I neste uke forsvinner trolig de siste smittevernrestriksjonene og fremover har amatørkulturen en stor jobb med å skape aktivitet og arrangementer.
Vil det ta uker, måneder, kanskje år, før alle medlemmer og publikum er tilbake til «normalen»?

Amatørkulturrådet i Bergen planlegger en konferanse der medlemsorganisasjonene kan utveksle erfaringer med mål om å få til en best mulig gjenåpning av amatørkulturen.

– Mange har faktisk gjort erfaringer under pandemien som er verdt å ta med seg videre. Digitalisering, motivasjon og stor kreativitet rundt det å skape gode sosiale rammer, til tross for stadig nye regler og begrensinger. Erfaringer med å snu seg raskt rundt med å planlegge, utsette og planlegge igjen, er jo også en viktig erfaring til fremtidige arrangementer, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.

Kulturbyråd Katrine Nødtvedt er spesielt opptatt av at alle ildsjelene i amatørkulturen blir med videre og står på i «gjenåpningstiden» fremover. Bergen kommune håper også at tilskuddsordningene blir flittig brukt til å skape aktivitet og arrangementer.

Se Amatørkulturrådets gjenåpningsintervju med Kulturbyråd Katrine Nødtvedt under:

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan