Hvem har den beste amatørkulturpolitikken?

Webredaktør
01/03/2016 11:00

Som paparplyorganisasjon for amatørkulturlivet i Bergen skal Amatørkulturrådet informere og påvirke politikere og kulturadministrasjon. Les mer

Alle vi som er glad i amatørkulturlivet vil at det skal bli fortgang med nye bydelkulturhus, Bergen skal starte med viktig kulturminneregistrering, nye skolebygg skal gi oss bedre øvingslokaler og vi trenger gode støtteordninger som er enkle, forutsigbare og gir oss et løft til å satse. Hvilket parti er best på amatørkulturpolitikk?

Amatørkulturrådet har invitert de politiske partiene i Bergen til å svare på spørsmål om Amatørkulturbyen Bergen.

HER kan du lese om amatørkulturpolitikken til Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Venstre og Rødt.