Koronatilskudd på vei

Søknadsfristen var 2. juni og mange medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet venter nå spent på om søknaden er innvilget før man tar sommerferie.
– Ja, Bergen kommune mottok over 100 søknader på denne ordningen, og vi kan forhåpentligvis starte utbetaling i neste uke, sier Sølvi Litleskare, spesialrådgiver for amatørkultur og frivillighet i Bergen kommune.

Rundt 100 søknader rimer godt med antallet medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet som i slutten av april svarte at de hadde økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien. Et forsiktig anslag viste at over 500 arrangementer og aktiviteter var blitt avlyst siden mars og at samlet beløp lå på rundt 5,3 millioner pr. 19. april.

– Amatørkulturen og det frivillige feltet kunne søke om kompensasjon for inntektsbortfall og løpende utgifter i perioden 12. mars – 12. juni, og samlet søknadssum er i overkant av 7,5 millioner. De fleste søkerne får tilskudd fra tiltakspakken, men noen få får også avslag på sine søknader.

I tillegg har Bergen kommune i tråd med politiske føringer også valgt å prioritere amatørkulturaktører som retter seg spesielt mot barn og unge.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan