KULTURBUDSJETTET 2016

– 2016 vil bli et utfordrende økonomisk år for flere aktører som får tilskudd og økonomisk støtte fra Bergen kommune. Byrådet har valgt å gi et lite fellesnedtrekk til alle tilskuddsmottakerne fremfor at noen få må ta hele nedtrekket, sier byråd for kultur, næring, idrett og kirke, Helge Stormoen.

Neste års kulturbudsjett ligger opp til at bortimot samtlige kulturaktører får en nedgang på rundt 3-4% i sitt faste årlige tilskudd:

– Det kan virke som om et kutt på kr. 2.800,- ikke er allverden å snakke om, men tilskuddet har stått i ro i mange år samtidig som utgiftene har økt. Leieutgifter til kommunen har økt, utgifter til instruksjon har økt og utgifter til instrumenter / vedlikehold har økt mens tilskuddene har stått i ro. Det betyr i praksis at vi må bruke mindre tid på å spille musikk sammen og mer tid på å selge lodd for å kunne opprettholde aktivitetsnivået. Som sagt, så kan noen tusenlapper virke som en bagatell, men for en ideell virksomhet så utgjør dette mange timer med dugnadsarbeid som vi heller kunne brukt på å utøve musikk, sier en skuffet Stian Totland, leder i Krohnengen Brass Band.

Mister kr. 100.000,-

– Vi er svært skuffet over nedgangen i tilskuddene fra Bergen kommune på budsjettet for 2016. Nedgangen utgjør totalt sett over 100 000,- kroner. Det er kostbart å drive korps, og tilskuddene fra kommunen til instrumenter, prosjekter og drift, spiller en avgjørende rolle for det enkelte korps. Vi jobber for at tilskuddene skal økes, og i stedet opplever vi det motsatte. Vi kommer fortsatt til å stå på for korpsene, sier Randi Kvinge, leder i Norges Musikkorps Forbund Hordaland.

dirigentOgså Norges Korforbund Hordaland er skuffet over forslaget til Kulturbudsjett 2016:

– Det er meget beklagelig at byens behov for å spare penger går utover aktørene innen amatørkultur som har begrenset med midler. Norges Korforbund Hordaland er avhengig av offentlig tilskudd for å kunne tilby ulike arrangement og kurs til korene i Bergen og tilskudd fra Bergen kommune utgjør stor andel av våre årlige inntekter. sier distriktskonsulent i Norges Korforbund Hordaland, Kaja Olaussen.

Olaussen får støtte fra Åsne Kvamme, styreleder i Ung i Kor – Vest:

– Vi er bekymret dersom det skulle bli en stor nedgang i tilskudd til våre medlemskor. Som mange andre frivillige grupper, har koret store økonomiske forpliktelser, først og fremst som oppdragsgiver for dirigenten sin. En nedskjæring vil true det store frivillige arbeidet som gjøres, men vil samtidig være en  trussel for profesjonelle kulturutøvere, som lever av å være musikalske ledere for korene. Dette vil igjen være med på å true kommunens målsetning om å være Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby innen 2017. Kommunen har gjort en stor og gledelig satsing for å få flere barnekor i Bergen de siste årene, og vi er redd at nedskjæring i tilskudd til korene vil redusere virkningen av denne satsingen.

Katastrofe!

Stiftelsen Espeland fangeleir er skuffet over kulturbudsjettet. Stiftelsen overtok hele leiren fra 1.februar 2015 med ca. 11 bygg. Tidligere hadde vi ansvar for 3-4 bygg. Dette medfører en økning på faste utgifter estimert til ca. 200.000,- I tillegg jobber vi dugnad (2.500 timer i fjor). Her er kommunen med å «drepe» det frivillige arbeid. Ikke bare for fangeleiren men frivilligheten generelt. Alle skoleklasser som besøker oss er gratis! Må vi ta betalt? Det vil bli en katastrofe å besøke Norges eneste bevarte fangeleir! sier Erling Mjelde som er styreformann i Stiftelsen Espeland Fangeleir.

Frøydis Otre er daglig leder for Vestlandske Teatersenter og hun håper på at det nye byrådet tar grep:

Dette er ikke måten en kulturpolitisk ledelse legger til rette for begrepet Kulturbyen Bergen. Det er å håpe at våre nye kulturpolitikere som skal ta over denne stafettpinnen og det begredelig kulturbudsjettet som er lagt frem, viser evne til å forstå hva Bergen kan tilby og skal tilby i fremtiden, og ikke minst en genuin interesse for mangfoldet og kompetansen innen kunst og kultur i Bergen!

Amatørkulturrådet har de siste dagene fått mange henvendelser fra våre medlemmer som er bekymret for den økonomsike støtten de kan forvente fra Bergen Kommune til neste år:

– For de aller fleste av våre medlemmer er det støtten de får fra det lokale bydelskulturkontoret som er viktigst. Amatørkulturrådet skal nå spesielt studere konsekvensene av kuttene som er foreslått i støtten til lokal kulturaktivitet, sier styreleder i Amatørkulturrådet, Inger-Lise Skarstein.

Forslag til Kulturbudsjett 2016 er nå gjennstand for justeringer og blir endelig vedtatt i Bystyret 16. desember.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan