Kulturbyråd Julie Andersland

Amatørkulturrådet i Bergen gratulerer med ny jobb!
– Takk for det!
Du får nå ansvaret for tusenvis av Bergensere som er lidenskapelig opptatt av sin amørkulturaktivitet. Har du selv vært en ivrig amatørkulturutøver?                             – Jeg har spilt fiolin i godt over 10 år. Begynte på barneskolen, gikk på musikklinjen på videregående og spilte også i begynnelsen av studenttilværelsen. Deretter ble dessverre fiolinen lagt på hyllen, men jeg har stadig et håp om å ta den frem igjen. Jeg har spilt både i kvartett og i strykeorkestre og symfoniorkestre. Jeg begynte i Fana Unge Strykere, som det het den gang, og fortsatte i Hordaland Ungdomssymfoniorkester og spilte også en kortere periode i Universitets symfoniorkester.
Det nye byrådet sier i sin politiske plattform blant annet dette om kultur:
  • Bergen skal være Nordens mest nyskapende kulturby.
  • Det er en offentlig oppgave å legge til rette for et rikt og mangfoldig kulturliv.
  • Gi både profesjonelle og frivillige kulturutøvere gode rammevilkår og forutsigbarhet, inkludert festivaler og helårsarrangører.
  • Ha enklest mulig støtteordninger for kulturen. Overdrevne rapporteringer og unødig mange søknadsprosesser må unngås.
  • Lokale kulturhus er viktig for kulturlivet, og byrådet vil derfor at innbyggerne i Fyllingsdalen og Åsane får kulturhus i sine bydeler. Kulturhusene skal være mest mulig tilgjengelige for ulike kulturaktører og ha øvingslokaler for barn og unge. Byrådet vil se på mulig samlokalisering med skole, idrett og andre aktører for å realisere kulturhusene.
  • For å sikre en helhetlig forvaltning av kulturminner i hele kommunen, vil byrådet i løpet av perioden utarbeide en kulturminneplan med utgangspunkt i Riksantikvarens veileder.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan