Kulturbyråd Katrine Nødtvedt

Gratulerer som ny kulturbyråd for Bergen! Hva tenker du om kulturbyen Bergen og spesielt det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet?
– Jeg vært heldig å få nyte godt av det rike kulturlivet i Bergen hele livet, og særlig som student har jeg fått mange gode opplevelser med kulturaktiviteter i regi av frivillige, f. eks. revy, teater og kor. Min mann er også musiker, og gjennom han har jeg fått blitt kjent med musikkmiljøet i Bergen, som er et utrolig rikt miljø med mye frivillig innsats som ligger til grunn. Så jeg er alt i alt svært begeistret for å få lov til å være kulturbyråd i Bergen, der amatørkulturfeltet er en essensiell del av det som gjør byen til en kulturby!
Du representerer MDG – hvilken kulturpolitikk ligger til grunn for partiet?
– De Grønne er i høyeste grad et kulturparti. For meg, og partiet, er det viktig å skape gode lokalsamfunn og legge til rette for at folk kan leve rike, meningsfulle liv der de bor. Vi tror at et samfunn med mindre fokus på materielt forbruk, og mer fokus på livskvalitet vil være bra for både mennesker og miljø. Og hvis man kanskje bruker mindre tid og penger på det materielle forbruket, da har vi mer ressurser til å både skape og oppleve kultur. Kulturen er også viktig fordi den skaper møteplasser, og er med på å knytte folk sammen på tvers av ulike bakgrunner. 
Vi er selvfølgelig nysgjerrig på om du selv er eller har vært amatørkulturutøver…
– Jeg har (dessverre) ikke selv vært aktiv innenfor amatørkulturen, men er veldig glad i sang og musikk, og skriver ofte egenkomponerte sangtekster til spesielle anledninger. 
Hvilke ønsker har du for kulturfeltet fremover?
– Jeg syns vi er utrolig priviligerte i Bergen med det kulturlivet vi har, og tenker at det ikke er noe vi må ta for gitt. Samtidig må vi også jobbe med å tilgjengeligjøre kulturen for enda flere. Noen gode tiltak fra byrådsplattformen er for eksempel å sikre kulturhus i alle bydeler, følge opp amatørkulturplanen, og øke antall elevplasser i kulturskolen. Jeg ser frem til å jobbe med dette i samarbeid med alle Bergens flotte kulturaktører!

Bli kjent med Kulturbyråd Katrine Nødtvedt og hør om hennes tanker for det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet på Amatørkulturkveld, Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscarsgate 54, torsdag 5. desember kl. 18.00. Gratis inngang. Påmelding her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan