Kulturlokaler åpnet igjen

Webredaktør
22/05/2020 10:33

Denne uken har mange medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet igjen kunnet øve og møtes til aktivitet. 11 kommunale kulturhus åpnet dørene etter to måneder koronastengt, men med begrenset bruk til en organisasjon pr. kveld. Les mer

– Det har gått overraskende bra, selv om det var utfordrende å prioritere hvem som skulle få bruke kulturlokalene først, sier avdelingsleder ved Bergenhus og Årstad kulturkontor, Lisa Knapskog Skauge.
På Nordnes bydelshus er det vanligvis 2-3 amatørkulturorganisasjoner som bruker samme rom pr. kveld og det er ofte 3 forskjellige lokaler i bruk samtidig.
– Alle har hatt stor forståelse for at det ikke ble plass til alle med en gang. Noen hadde allerede funnet erstatningslokaler og et par stykker hadde bestemt seg for å vente til etter sommeren før de møtes igjen. Spesielt de som har mange godt voksne og seniorer blant medlemmene. Der tar man hensyn til at noen kan være i risikogruppen og ikke er klar til å møtes nå.

Alle som bruker skolebygg som møte- og øvingslokaler må regne med at skolene ikke vil åpne for amatørkulturaktivitet før sommeren. Dersom man klarer å finne alternative lokaler, kan man søke støtte til å dekke utgiftene fra Bergen kommune. Mer om denne tilskuddsordningen her.