Kulturplan for Vestland

– Det er en stor og viktig plan med et langt perspektiv for kulturlivet på Vestlandet – helt frem til 2035. Det frivillige amatørkulturlivet er selvsagt en del av planen, og nå ser Amatørkulturrådet i Bergen frem til at det skal utarbeides Handlingsprogram med konkrete tiltak, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.

Det store plandokumentet: Regional Kulturplan for kultur 2023-2035, er nylig vedtatt av politikerne i Fylkestinget og fylkesdirektør for kultur, idrett og inkludering, Per Morten Ekerhovd, inviterer nå til å bidra til Handlingsprogrammet:

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan