Kulturstrategi for eldre

I slutten av oktober gikk startskuddet med et digitalt innspillsmøte der mange kulturaktive seniorer kom med synspunkter på hva Bergen kommune bør vektlegge i en egen kulturstrategi for eldre.
– Alle kan komme med innspill til kulturstrategien, sier Ann-Kristin Nordal Seljestokken, rådgiver i Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling.  

Bergen Kommunen vil i denne strategien sette fokus på eldres ressurser, engasjement og deltakelse i et nyskapende og interessant kulturliv. Strategien skal bidra til både å vekke og videreutvikle kulturinteressen hos en målgruppe i befolkningen som er i vekst i antall og mangfold.
– Formålet er todelt; Bergen kommune ønsker å satse på de eldres ressurser og potensiale. Vi er bevisst på eldres erfaringer og kunnskap og at samlet kompetanse er med på å styrke samtidens kultur. I tillegg er det behov for å legge strategier for at enda flere eldre skal kunne delta i et interessant og engasjerende kunst- og kulturliv.

Amatørkulturrådet har flere medlemsorganisasjoner som har en hovedvekt av medlemmene som kan defineres som eldre.
– Seniorer som deltar og engasjerer seg i kulturaktivitet har vært økende de siste årene og særlig sjangrene dans (seniordans) og kulturhistorie har hatt en stor økning i medlemstall. Det er veldig bra at Bergen kommune nå starter arbeidet med en egen strategi, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.

– Ja, jeg tenker at det er mye som bør få oppmerksomhet i Bergen kommunes kulturstrategi for eldre. De eldre er en mangfoldig gruppe og en stor ressurs. Det er viktig at både politikere og administrasjon ser denne gruppen. Det er positivt med en strategiplan som både synliggjør og ikke minst foreslår tiltak for å engasjere enda flere. Jeg vil oppfordre alle «som har levd en stund» til å komme med innspill til kulturstrategi for eldre, sier Inger-Lise Skarstein, som i mange år har vært engasjert i flere amatørkulturorganisasjoner. Nå leder hun Fortidsminneforeningen Bergen Lokallag.  
– Sang og dans er viktige ingredienser i en kulturstrategi for eldre. I Bergen internasjonale folkedansklubb (BIF) har vi ca. 70 aktive og engasjerte medlemmer som møtes en gang i uken for å danse sammen, i hovedsak ring- og rekkedanser fra mange land. De fleste deltakerne våre er godt voksne, det vil si over 60 år. Gjennom dansen, som ledes av våre egne instruktører, får vi trent opp kroppen, samtidig som det er en intellektuell utfordring å lære seg nye steg og trinn. Vi vektlegger også det sosiale samholdet, og vi anser dette som noe av det viktigste, sier Egil Ertresvaag, styreleder av Bergen Internasjonale Folkedansklubb.
Seniordans-bevegelsen startet i Norge for 25 år siden og siden den gang er det blitt over 500 lokale seniordans-grupper med over 10.000 medlemmer over hele landet. Bjørg H. Gravdal er leder for Seniordans i Hordaland med 44 grupper:
– For å videreutvikle Seniordansen trenger vi egnete øvingslokaler slik at vi kan ta vare på de eksisterende gruppene og etablere nye grupper med friskere takter. Mer synliggjøring av vår aktivitet er viktig, og vi ønsker oss en aktivitetskalender som er lett tilgjengelig.

Lisa Knappskog Skauge er leder av Bergenhus og Årstad Kulturkontor og har ansvaret for Kulturhuset Danckert Krohn:
– Jeg gleder meg og ser frem til en strategi som setter fokus på eldres ressurser, som ser eldres engasjement og deltakelse, som amatører og profesjonelle kulturaktører og som publikummere. I kulturhuset Danckert Krohn har vi som eksempel erfart at det kommer flere eldre, når vi åpnet opp for alle aldersgrupper og vi ser at noen enkle grep og tilrettelegginger gjør at eldre kan nyte kulturlivet lenge.

Innspill til Bergen kommunes kulturstrategi for eldre sendes innen mandag 23.november på epost til Ann-Kristin Nordal-Seljestokken her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan