Kulturstrategi for eldre

Webredaktør
08/10/2020 15:58

De siste årene har det vært en kraftig vekst i seniorkulturaktivitet. Spesielt sjangrene dans (seniordans) og kulturhistorie, har rekruttert mange godt voksne. Denne uken vedtok Byrådet oppstart av en egen kulturstrategi for eldre. Les mer

– Det ligger et uutnyttet potensial i å inkludere eldre som aktivt medvirkende i drift og utvikling av byens kunst og kulturliv. Bergen kommune vil med dette arbeidet markere seg nasjonalt og nordisk med egen kulturstrategi for byens eldre innbyggere, sier kulturbyråd Katrine Nødtvedt.

Det vil være flere muligheter for å komme med innspill til kulturstrategi for eldre og Amatørkulturrådet kommer tilbake med mer informasjon.
Seniordans-bevegelsen har hatt en kraftig vekst de siste årene. Her er det Seniordansere i aksjon under fjorårets Tall Ships Race.