Lokaler til amatørkultur

– Ja, vi har jobbet en god stund med å forbedre tjenesten og håper at det nå skal bli enklere å få oversikten over alle lokalene som er tilgjengelig for amatørkulturen, sier Emil Mathisen, direktør – enhet for for kulturformidling og deltagelse.

Til forskjell fra tidligere, må alle som ønsker å reservere lokaler til kulturaktivitet, identifisere seg med Bank-ID eller Min-ID når man søker.
– Ja, det gir en trygghet å vite hvem som faktisk står bak søknaden, dersom det skulle oppstå noe uforutsett i forbindelse bruk av lokalene. Vi har testet systemet grundig den siste tiden, og jeg håper at Amatørkulturrådet, på vegne av sine medlemmer, kan være med å gi oss tilbakemeldinger, dersom noe er feil eller ting som kan forbedres og gjøre tjenesten enda bedre.

Aktiv By heter nå Aktiv kommune og det er viktig at opplysninger i Frivillighetsregisteret om din organisasjon er oppdatert og korrekt. Bookingsystemet henter nemlig disse opplysningene automatisk. 
For ordens skyld er det fremdeles slik at man må kontakte bydelskulturkontoret dersom man er på jakt etter et fast og langsiktig lån av lokaler til amatørkulturaktivitet.

Fra lanseringen 6. september har Aktiv Kommune noen små innloggings-problemer, men man håper å få løst dette så snart som mulig. Kontakt Kulturkontoret i din bydel for hjelp, hvis du har problemer med booking av lokaler. Ta en kikk på Aktiv kommune her

En guide til hvordan man går frem for å sende søknad om lokaler, kan lastes ned her.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan