Medlemmer

Amatørkulturrådet i Bergen har over 330 medlemsorganiasjoner, lag og foreninger. Vi har delt inn medlemmene i 13 ulike kategorier og vi forsøker å holde opplysninger om medlemmene løpende ajour. Mange av våre medelmmer har også den mest oppdaterte informasjon på Facebook. Finner du feil – kan du kontakte oss her

Kor Billedkunst Teater
Folkedans -og musikk Foto, film og video Husflid
Korps / Orkester Litteratur Kulturhistorie
Dans Organisasjoner / Festivaler Annen musikk
Annet