Medlemskontingent 2022

I går kveld kom det lettelser for det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet. Voksne kan møtes til øvinger, aktivitet og arrangementer kan igjen invitere et begrenset publikum. Likevel kommenterer flere av Amatørkulturrådets medlemmer at den sterkt økende smitten fører til at mange må holde seg unna aktivitet.

– Å få til fulltallige øvinger når mange enten er koronasyke eller i karantene, blir en utfordring, uansett hvilke smittevernregler som gjelder. Og det fører igjen til at arrangementer utsettes til smittebølgen er på retur, sier Bjørn Stokke, leder i Bergen Country Music Club.

Nå i januar sender mange ut medlemskontingent for 2022 og betalingsviljen hos medlemmene som har opplevd lite aktivitet i to år, kan også få store konsekvenser.
– Myndighetene har vært gode på kompensasjonsordninger knyttet til arrangementer. Det skal de ha! Men hva med bortfall av inntekter fra medlemskontingent? Hvem vil betale, når tiden fremover er så usikker? I vår klubb var det bare 1/3 av medlemmene som betalte medlemskontingent i fjor. For oss og sikkert i mange andre organisasjoner er medlemskontingenten den største inntekten som skal finansiere drift og aktivitet hele det kommende året.
Det må snarest komme en støtteordning for bortfall av medlemskontingent. Det håper jeg Amatørkulturrådet kan ta opp med myndighetene.  

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan