Sakspapirer årsmøtet 2013

Dato: lørdag 15 juni

Start: kl 13.45 – 15.15 (registrering fra kl 13.30)

Sted: Ny-Krohnborg Kulturhus, Rogagt. 9.

Rom:  Dans/musikk 1 og 2

Påmelding til årsmøtet gjøres her: http://tinyurl.com/konferanseogarsmote

Saksliste (legg merke til at vi også skal behandle vedtekter denne gangen) :

1. Åpning, konstituering og godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Arbeidsplan 2013 (2014)

5. Budsjett 2013 (2014)

6. Vedtekter
7. Godtgjørelse til styret
8. Valg

Sak.1.

Innkalling til årsmøte

Forslag til dagsorden

Sak.2.Årsmelding 2011-2012

Sak.3. Regnskap 2012 amkult

Balanse 2010 – 2012

Sak.4.Forslag til arbeidsplan 2013

Sak.5. budsjett 2013 og 2014

Sak.6. Gjeldende vedtekter: (lenke fjernet i etterkant av årsmøtet 2013)

Endringsforslag vedtekter

Merknad til vedtekter

Protokoll årsmøtet 2011

Sak.7. Godtgjørelse til styret

Sak.8. Valgkomiteens innstilling

Årsmøteprotokoll 15.06.2013

Vedlegg til årsmøteprotokoll:

Vedlegg.1. Årsrapport 2011-2012

Vedlegg.2. Arbeidsplan 2013

Vedlegg.3. Vedtekter

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan