Mer kultur i bydelene!

– Er det for få tilpassede kulturlokaler i ditt nærmiljø? Savner du et sangkor, ungdomsklubb eller et sted hvor seniorer kan møtes til kulturaktiviteter på dagtid?

Bergen kommune starter nå opp arbeidet med en handlingsplan for økt deltakelse i kunst og kulturliv i bydelene.
– Bydelene har selvfølgelig mye bra, men det er også områder som kan bli bedre med et større tilbud av kulturaktiviteter. Hva man savner og hvordan Bergen kommune kan bidra til å etablere aktiviteter, vil vi høre om på innspillsmøter til planene som skal skrives i høst,
sier Sølvi Litleskare, seniorrådgiver ved Seksjon for kunst og kulturutvikling i Bergen kommune.

Kulturarenaer er selvsagt også viktig. Fra enkle øvings- og møtelokaler til kulturhus i bydelene. Bergen kommune ønsker også innspill til rulleringen av den gjeldende Kulturarenaplanen.
– Alle er velkomne til de bydelsvise innspillsmøtene som finner sted fra 21. august.
Les mer her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan