Musikalsk fusjon

– Begge lag hadde over tid problemer med å holde medlemstallet oppe, og det ble høsten 2003 etablert et samarbeidsprosjekt kalt Kaland/Lysefjorden Musikklag (KLML). Dette utviklet seg etterhvert til å omfatte felles øvinger og opptredener, felles dirigent og felles styre. Samarbeidet ble etterhvert så tett, at vi i 2008 besluttet å gå for en permanent fusjon. Dermed ble begge de gamle korpsene lagt ned, og Lyshornet Brass stiftet samme dag, forteller Trine Stunner, leder i Lyshornet Brass.

Hvilke utfordringer har dere?
– Å drive korps er kostbart. Utgifter til fornyelse og reparasjoner av instrumenter kan være vanskelig å skaffe midler til. En generell utfordring for korps er også å få gode konsertlokaler med rimelig leiepris. Det er derfor svært gledelig at Bergen Kommune stiller kulturhus til disposisjon kostnadsfritt. Det er stilig å spille i korps og det skulle vært stilig å være publikummer også. Korps er på langt nært så smalt som mange tror. Men det er klart at dersom korps kun blir opplevd fra en svett gymsal eller i et litt for trangt rom i en gammel skole kan dette lett bli noe som appellerer kun til spesielt interesserte. Det blir vanskelig for amatørkorps å fremstå som kulturelt og stilfullt dersom rammen rundt ikke er flott og egnet for korpslyd. Det er ikke alltid gunstig å trekke sammen kultur og idrett under ett. Håndball og korps har i grunnen ikke så mye til felles, men må ofte disponere samme lokaler (til fordel for idretten).

Hva er årets høydepunkt?
– Helt klart 10 års jubileum! 03.03.2018 fyller Lyshornet Brass 10år! Dette skal vi feire med en spennende konsert i Fana Kulturhus 27. mai sammen med Abcense Dansecrew og Smørås Skolemusikk, noe vi gleder oss stort til. Vi skal så klart også ha en jubileumsfest og en liten korpstur som avslutning på en fin vårsesong.

Les mer om Lyshornet Brass HER

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan