Ny kultursjef i Bergen kommune

Foto: Skjalg Ekeland/BA
Tine Rude, gratulerer med ny jobb som seksjonssjef for kunst og kulturutvikling i Bergen kommune!
– Mange takk! Dette er min nye drømmejobb, og jeg gleder meg til å bruke hele meg til å være med å videreutvikle et likestilt, mangfoldig og inkluderende kulturliv her i verdens beste by!

– Jeg flyttet til Bergen i 1996 og har siden tatt del i eller jobbet med kunst- og kulturlivet her. Jeg er en organisasjonsbygger og tror på kraften av å kombinere det administrative og kunstneriske i gode solide og likeverdige roller. Jeg har de siste åtte årene vært daglig leder av Borealis – en festival for eksperimentell musikk. Det er en liten organisasjon, med et stort hjerte, som har satt likestilling, mangfold og det å skape tryggere rom for oss alle på dagsordenen. Før det var jeg rådgiver i kommunen, i samme seksjon som jeg nå får gleden av å komme tilbake til. Her hadde jeg ansvar for scenekunst, musikk og elektronisk kunst, og internasjonale ordninger, og jobbet blant annet med etablering av Cornerteateret, Musikkbingene og Rask respons-ordningen. Ellers har jeg jobbet som produsent for scenekunst og musikk.

– Hvilke tanker og ambisjoner har du på vegne av både amatører og profesjonelle i kulturbyen Bergen?
– Jeg vil at Bergen skal ha et sterkt, innovativt, relevant, tilgjengelig og inkluderende kunst- og kulturliv, for da skaper vi et godt sted for oss alle å bo og leve og ta del i sammen.

Jeg vil at vi skal nå målet om at Bergen skal være Nordens mest nyskapende kulturby – og for å være best, må vi få frem de sterkeste stemmer, vi må få frem mange ulike stemmer og perspektiv, og vi må stadig utfordre og utvikle begrep og diskusjoner om kvalitet. Vi må vi bygge stabile og trygge rammer som representerer hele samfunnet vi lever i. Jeg vet at kunst og kultur er en døråpner, og her skapes tilhørighet og forebygges utenforskap. Jeg ønsker at alle skal finne seg en plass i byens mangfold av kulturtilbud og aktiviteter, at alle skal føle seg invitert og inkludert, og ha like muligheter for å ta del. 

Kulturfeltet og aktører i alle ledd er preget av etterdønninger av en pandemi, og jeg vil være med å skape fornyet tillit og anerkjennelse av viktigheten kunst og kultur har hos oss alle. Til det trenger vi en fortsatt symbiose mellom feltene som dekker amatører, profesjonelle og frivillige, og vi må ha robuste og innovative aktører på alle felt.

– Hva tenker du blir det viktigste å prioritere når du starter i jobben 1. desember?

– Jeg skal fortsette å lytte! Og være nysgjerrig! Og vi skal alle bli bedre til å snakke sammen! Jeg skal ta imot innspill og tanker, og jeg skal oppsøke nye og andre aktører og sørge for stadig å få nye perspektiv som vi kan ta med i kommunens arbeid.  Vi skal ligge i forkant og være med å møte morgendagens utfordringer, gjennom å skape gode rammer og struktur for byen fantastiske kunst- og kulturliv, så det kan fortsette å utfordre, utforske, skape, engasjere og inkludere enda flere av oss. Og det gleder meg så masse til!

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan