Nye ambisiøse mål for Amatørkulturrådet!

Det ble blant annet vedtatt at rådet skal jobbe for at Bergen Kommune utarbeider en egen kulturminneplan for en helhetlig kulturminneregistrering. Amatørkulturrådet skal følge opp og bidra i beslutningsprosesser knyttet til flere overordnede kulturpolitiske planer. De gode gamle sakene ble heller ikke glemt. Nok en gang ble det understreket at Amatørkulturrådet skal kjempe for bedre, flere og billigere øvingslokaler. Ingen tvil om at lokaliteter er en viktig sak for amatørkulturen i Bergen!

Det aktive årsmøtet mente at rådets medlemsrettede arbeid må få en mer sektorvis tilnærming bl.a. gjennom at Amatørkulturkveld-arrangementene heretter vies en kultursjanger om gangen, og det ble vedtatt at Amatørkulturrådet skal deles inn i temagrupper/sektorer. Ikke minst skal årsmøtene heretter avholdes hvert år og ikke annethvert år, slik det har vært til nå.

Med en ny og forbedret arbeidsplan i hende går Amatørkulturrådet en spennende tid i møte!

Arbeidsplan 2013: Arbeidsplan 2013

Vedtekter: Vedtekter

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan