Nytt team for amatørkultur

– Teamet består av tre personer, og vi har ansvar for overordnet planarbeid, utvikling og nettverksarbeid på amatørkulturområdet og på frivilligfeltet generelt, sier koordinator for Team for amatørkultur og frivillighet, Sølvi Litleskare.
– Akkurat nå arbeider vi med ferdigstilling av ny Amatørkulturplan for 2018 – 2027. Teamet behandler også alle tilskuddsordninger som er rettet mot amatørkulturlivet i Bergen. Det store frivillighetsområdet berører de fleste samfunnsområder, som helse og omsorg, oppvekst, trossamfunn og idrett og fritid. En representant fra vårt team leder ressursgruppen for frivillighet i Bergen kommune. Vi samarbeider også med de kommunale og private frivilligsentralene og områdesatsingen.
Det er svært viktig for oss i teamet å ha god kontakt med frivillige organsisasjoner, lag og grupper i Bergen, og vi tar gjerne imot innspill fra ekspertene der ute.

Hvordan følger dere opp kontakten med amatørkulturaktørene?
– I forbindelse med forarbeidet til Amatørkulturplanen, som vi arbeider med nå, har vi hatt innspillskonferanse, workshops og møter med grupper, organisasjoner og enkeltpersoner.  Dette har gitt oss viktige innspill for veien videre på amatørkulturfeltet. I vårt daglige arbeid får vi mange henvendelser fra aktører innen det frivillige amatørkulturlivet, og vi er tilgjengelige for spørsmål om både søknadsskriving, oppstart av nye organisasjoner og ellers det meste som angår virksomheten der ute.
Nå sendes snart Amatørkulturplanen ut på høring, og i den forbindelse håper vi at så mange som mulig vil komme med kommentarer og høringsinnspill.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan