Om Amatørkulturrådet i Bergen

Hva er Amatørkulturrådet ?

Amatørkulturrådet ble startet i 2008. Vi bidrar til å løfte amatørkulturen og til å nå Bergen kommunes visjon i Amatørkulturplanen om at Bergen skal være Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby.

Vi er en paraplyorganisasjon for alle som driver med kulturaktiviteter på fritiden. Vi er medlemsbasert, og ønsker å stå sammen med våre medlemmer for å  bedre rammebetingelsene for amatørkulturen. Jo flere vi er, jo større gjennomslagskraft har vi.

Hva er Amatørkultur ?

Det er flytende overganger mellom en amatør og en profesjonell innenfor kunst- og kulturlivet. Den formelle definisjonen av en amatør er en person som driver med kunst, vitenskap og lignende uten å ha dette som levebrød. En profesjonell defineres som en person som er fagutdannet og som gjør noe ofte og systematisk relatert til et yrke.

Man er med andre ord amatør i den forstand at aktiviteten eller hobbyen blir drevet på fritiden og at man ikke har en profesjon gjennom utdanning som man systematisk arbeider med. Jfr. V-F rapport 12/97 av George Arnestad og Ove Osland

Les mer om dette i Bergen kommunes Amatørkulturplan.

Hvem er Amatørkulturrådet ?

Daglig Leder av Amatørkulturrådet i Bergen er Geir Eikenes. Han nås på telefon: 46 913258 eller på epost: post@amatorkultur.no
Amatørkulturrådet i Bergen har kontor på Nordnes Bydelshus, Klosteret 2.

Styret består av representanter valgt fra medlemsorganisasjonene:

FV: Jan Spjelnæs, Geir Eikenes (daglig leder), Hildur Søhoel, Vemund Grimstad Inger-Lise Skarstein, Artis Babris, Marit Bratten og Gunnar W. Ramsdal.

Styreleder Inger-Lise Skarstein (1937) har bred og lang erfaring bl.a. som styreleder i stiftelsen Norsk Kulturarv, leder av Statens Byggeskikksutvalg og styremedlem i Fortidsminneforeningens hovedstyre.

Styremedlem Vemund Grimstad representerer Bergen Beat Club og er lidenskapelig opptatt av Bergens rike musikkhistorie fra 60-tallet og frem til i dag. Han har spilt i korps og er også en ivrig amatørfotograf.

Styremedlem Marit Bratten er medlem av Fyllingsdalen Kulturråd og tidligere Kultursjef i Fana og Ytrebygda. Hun var aktivt med i prosessen med å få bygget Fana Kulturhus.

Styremedlem Artis Babris representerer Latvisk forening i Bergen. Babris er en ivrig folkedanser og Den latviske folkedansgruppen Perkolans deltar på en rekke arrangementer og konkurranser i inn- og utland.

Styremedlem Jan Spjeldnæs har vært mangeårig styreleder i lokale organisasjoner som Åsane Kulturfestival, Folkeakademiet Åsane, Eidsvåg Kulturhus samt lokal skolemusikk og velforening. Representerer Folkeakademiet Åsane og er med i Komite for nytt kulturhus i Åsane.

Vara Hildur Søhoel er aktiv sanger i Fanakoret.

Vara Gunnar W. Ramsdal leder organisasjonen Vårt Bønes som er opptatt av kultur og fritidstilbud for alle generasjoner på Bønes.

Valgkomité                                                                                                                     Nils Yngve Brudvik
Harald Borge
Synnøve Eide

Revisor                                                                                                                           Halvor Røyset

Hva gjør Amatørkulturrådet ?

Vi har fokus på sentrale fellesnevnere for alle lag og foreninger innen fritidskulturlivet. Viktige saker er å tilrettelegge for gode og formålstjenlige ordninger for tilskudd, samt forutsigbare forhold tilknyttet gratis lokaler for studievirksomhet, noe som omhandler det meste av fritidsbaserte kulturaktiviteter.

Vi legger til rette for at ulike kulturuttrykk kan møtes og utveksle erfaringer og ideer, og etablere nye kontakter. Amatørkulturkonferansen, Amatørkulturkvelder og vår medlemsliste på denne nettsiden er viktige bidrag til dette.

Vi er tilstede på relevante møter og prosesser i regi av kommunen, fylkeskommunen og andre sentrale aktører innen kultur. Dette gjør oss synlige, og resulterer i en sentral rolle både for nåværende drift og for utvikling av kulturlivet i kommunen.

Vi gir veiledning til våre medlemmer.
Dette gjelder for eksempel hjelp og råd ved oppstart av nye kulturaktiviteter. Vi hjelper våre organisasjoner med å finne egnede lokaler, og orienterer om økonomiske tilskuddsordninger.
På Amatørkulturkonferansen kan du komme og få påfyll om aktuelle ting som er av interesse for alle som driver med kultur.

Her kan du lese Amatørkulturrådets vedtekter.

Hvem kan bli medlem ?

Alle kulturorganisasjoner som har sitt virke innenfor amatørkulturlivet og eller som har hovedvekt av sitt arbeid innenfor det frivillige kulturområdet kan være medlemmer av Amatørkulturrådet. Medlemsskapet er gyldig når laget/organisasjonen har bekreftet sitt medlemsskap skriftlig og har en ansvarlig kontaktperson valgt av medlemsorganisasjonen. Her finner du skjema for å registrere din organisasjon som medlem.