Om Amatørkulturrådet i Bergen

Hva er Amatørkulturrådet?

Amatørkulturrådet i Bergen ble startet i 2008. Vi bidrar til å løfte og synliggjøre amatørkulturen og til å nå Bergen kommunes visjon i Amatørkulturplanen om at Bergen skal være Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby.

Vi er en paraplyorganisasjon for alle som driver med kulturaktiviteter på fritiden. Vi er medlemsbasert, og ønsker å stå sammen med våre medlemmer for å  bedre rammebetingelsene for amatørkulturen. Jo flere vi er, jo større gjennomslagskraft har vi.

Hva er amatørkultur?

Det er flytende overganger mellom en amatør og en profesjonell innenfor kunst- og kulturlivet. Den formelle definisjonen av en amatør er en person som driver med kunst, kultur og lignende uten å ha dette som levebrød. En profesjonell defineres som en person som er fagutdannet og som gjør noe ofte og systematisk relatert til et yrke.

Man er med andre ord amatør i den forstand at aktiviteten eller hobbyen blir drevet på fritiden og at man ikke har en profesjon gjennom utdanning som man systematisk arbeider med. (Jfr. V-F rapport 12/97 av George Arnestad og Ove Osland.)

Les mer om dette i Bergen kommunes Amatørkulturplan.

Hvem er Amatørkulturrådet?

Daglig Leder av Amatørkulturrådet i Bergen er Geir Eikenes. Han nås på telefon: 469 13 258 eller på e-post: post@amatorkultur.no.

Amatørkulturrådet i Bergen har kontor på Nordnes Bydelshus, Klosteret 2.

Styreleder Morten Dahl Sebjørnsen representerer byens stolte buekorpsbevegelse og er styremedlem i Nordnæsguttenes forening.

Styremedlem Nina Skurtveit er tidligere journalist og programleder for kunst og kulturprogrammer gjennom mange år i NRK Radio. Hun har engasjert seg i korbevegelsen og synger i Dragefjellet Damekor.

Styremedlem Gunnar Emil Matthiesen er medlem av Sydneshalvøens Kulturhistoriske Lag og har tidligere hatt en rekke stillinger innen kulturfeltet i Bergen kommune.

Styremedlem Arve Lindgren er musiker og spiller i Dragefjellets Musikkorps. Han sitter også i styret i Norges Musikkorps Forbund Hordaland.

Styremedlem Liv Holmelid er leder for Bergen Street Dance.

Vara Gifty Ohenewaa Nordbø er leder av Ghana Union Vestland.

Vara Kristin Mjanger er engasjert i Fortidsminneforeningen Bergen Lokallag. (Valgt for 1 år)

Valgkomité                                                                                                                    
1. Ada Freng
2. Berit Faaberg

Revisor Halvor Røyset

Hva gjør Amatørkulturrådet?

Vi har fokus på sentrale fellesnevnere for alle lag og foreninger innen fritidskulturlivet. Viktige saker er å tilrettelegge for gode og formålstjenlige ordninger for tilskudd, samt forutsigbare forhold tilknyttet gratis lokaler for studievirksomhet, noe som omhandler det meste av fritidsbaserte kulturaktiviteter.

Vi legger til rette for at ulike kulturuttrykk kan møtes og utveksle erfaringer og ideer, og etablere nye kontakter. Amatørkulturkonferansen, Amatørkulturkvelder og vår medlemsliste på denne nettsiden er viktige bidrag til dette.

Vi er tilstede på relevante møter og prosesser i regi av kommunen, fylkeskommunen og andre sentrale aktører innen kultur. Dette gjør oss synlige, og resulterer i en sentral rolle både for nåværende drift og for utvikling av kulturlivet i kommunen.

Vi gir veiledning til våre medlemmer. Dette gjelder for eksempel hjelp og råd ved oppstart av nye kulturaktiviteter. Vi hjelper våre organisasjoner med å finne egnede lokaler, og orienterer om økonomiske tilskuddsordninger.

På Amatørkulturkonferansen kan du komme og få påfyll om aktuelle ting som er av interesse for alle som driver med kultur.

Her kan du lese Amatørkulturrådets vedtekter.

Hvem kan bli medlem?

Alle kulturorganisasjoner som har sitt virke innenfor amatørkulturlivet og eller som har hovedvekt av sitt arbeid innenfor det frivillige kulturområdet kan være medlemmer av Amatørkulturrådet.

Medlemskapet er gyldig når laget/organisasjonen har bekreftet sitt medlemsskap skriftlig og har en ansvarlig kontaktperson valgt av medlemsorganisasjonen.

Registrer din organisasjon som medlem her.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan