Amatørkulturundersøkelser

Amatørkulturrådet i Bergen har gjennomført flere medlemsundersøkelser for å avdekke utfordringer med å drive med amatørkulturaktivitet. 

Medlemsorganisasjonene er blant annet spurt om hvordan de arbeider med rekruttering, utfordringer knyttet til lokaler og økonomi og hvordan de oppfatter hjelp, støtte og tilskudd fra det offentlige.

Den største medlemsundersøkelsen ble gjennomført profesjonelt av Respons Analyse AS på oppdrag fra Amatørkulturrådet.

Hensikten med undersøkelsen var å innhente opplysninger og få en «statusrapport» om de utfordringer og problemstillinger lag og foreninger kjenner på i sin hverdag og i sitt virke.

Undersøkelsen er også viktig for at Amatørkulturrådet i Bergen skal kunne arbeide målrettet med medlemmens utfordringer og jobbe med å adressere dette til offentlig kulturaministrasjon og kulturpolitikere i Bergen.

Last ned Amatørkulturundersøkelsen (PDF).

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan