Øvingslokaler ved gjenåpning

– Jeg vil tro at minst 30% av medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet, ikke vil ha store nok lokaler, når det åpnes opp for aktivitet og øvinger for voksne igjen. Det er spesielt de største korpsene, korene, teater- og dansegrupper som trenger større lokaler,sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
– Vi har nylig gjennomført en undersøkelse som viser at mange er er bekymret for at fellesøvinger ikke blir mulig, selv om det åpnes for øvinger.

Også Norges Korforbund, Norges Musikkorps Forbund og Vestland Musikkråd er enig i at store nok lokaler blir en stor utfordring for mange organisasjoner.
– Vi må komme i gang med fysiske fellesøvinger, ellers blir det ikke mulig å lage konserter og forestillinger, sier Annlaug Hus i Norges Korforbund.

– Med to meters avstand mellom hver person, må mange korps finne større lokaler, sier Janne-Christin H. Rabben i Norges Musikkorps Forbund Hordaland.

– Allerede før pandemien øvde de fleste musikkgrupper i for små lokaler. Med nye krav til avstand må mange ha lokaler som er både tre og fire ganger så store som sine gamle øvingsrom. Det er umulig å si hvor lenge avstandskravene vil gjelde, og store nok øvingslokaler vil være en utfordring for mange en god stund framover,sier Marius Dale Romslo i Vestland Musikkråd.

Amatørkulturrådet og de tre organisasjonene har hatt mange møter siden nyttår for å se på hvordan utfordringene med store lokaler kan løses. Bergen kommune ønsker også å være behjelpelig.

– Jeg har bedt Amatørkulturrådet og de andre paraplyorganisasjonene undersøke om det kan finnes ledig kapasitet i Fana- og Åsane Kulturhus. Videre har vi kartlagt de større kulturlokalene i Bergen, og har fått avklart at Havrommet kan leies, og oppmuntrer aktører til å søke støtte til dette. Det er et utendørs område under tak, som også kan rigges til med telt, dersom man kan skaffe det til veie. Jeg har også snakket med skolebyråden og bedt om at skolene på best mulig måte kan stille store lokaler til disposisjon for amatørkulturen, sier Kulturbyråd Katrine Nødtvedt.

– Det er mange store og ledige konferanselokaler på byens hoteller og det kan også være en god og midlertidig løsning. Får vi til et spleiselag med rabatter fra hotellene, egenandel fra aktørene selv og et bidrag fra Bergen kommune, så kan dette bli en god måte å få til fellesøvinger på, sier Eikenes i Amatørkulturrådet.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan