Plan for museer og frivillig kulturvern

Frivillig kulturvern omfatter veldig mye og i Amatørkulturrådet er det mange medlemsorganisasjoner som utrettelig kjemper for vern og formidlig av kulturhistorie, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
– Vern av fysisiske objekter som fartøy, bygninger og kjøretøy er opplagt, men Amatørkulturrådet er også glad for at planen har tatt hensyn til vårt innspill om andre typer kulturarv:
«Det er viktig at planen bevisstgjør frivillig kulturvern som et felt som ikke bare handler om tradisjonelt kulturvern av bygninger, fartøy og andre historiske objekter, men også inkluderer muntlige tradisjoner, utøvende kunst, kunnskap,
ferdigheter og andre uttrykk. En plan i regi av Bergen kommune bør spesielt være opptatt av typisk bergensk- og vestlandsk kulturvern/arv.
Amatørkulturrådet vil derfor foreslå at Bergen kommune setter søkelys på dette i planperioden, og kunne invitere aktuelle organisasjoner til en bevisstgjøring av at de forvalter viktig kulturhistorie og vern gjennom sin virksomhet.
Videre drøfte hvordan deres kunnskap og eventuelle samlinger og dokumentasjon kan sikres for fremtiden.»

Bergen kommunes Plan for museer og frivillig kulturvern lastes ned her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan