Skolelokaler fra 1. september

– 1. september kan skolebyggene igjen tas i bruk til det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet. Noen skoler vil kunne klare å åpne opp tidligere, og alle rektorer skal være informert om dette, sier kulturbyråd Katrine Nødtvedt.
Amatørkulturrådet har denne uken vært i dialog med flere rektorer som opplyser at det jobbes med renhold på kveldstid etter at for eksempel et kor eller korps har brukt skolelokalene.
– Ja, jeg vet at skolene nå jobber med å få på plass ekstra renhold.  
Byrådet har vedtatt at disse ekstrakostnadene skal dekkes av Bergen kommune. På en del skoler vil det av praktiske årsaker være slik at man ikke kan bruke for eksempel musikkrommet eller gymsalen, slik man gjorde tidligere. Her må man ha en dialog med rektor og finne gode løsninger.
– Det var viktig for byrådet at de ekstra tiltakene som kreves ikke skal være en økonomisk byrde for hverken det frivillige kulturlivet eller skolene, som allerede er rammet hardt av korona.
Det har vært mye fokus på økt koronasmitte de siste ukene og åpning av skoler på kveldstid, følger uansett nasjonale smittevernsregler som de siste dagene har blitt strammet inn på en rekke områder.
– Jeg vil oppfordre alle lag og organisasjoner som har faste øvinger og aktivitet på skolene til å sammen med rektor lage en enkel risikoanalyse, hvor man beskriver rutiner og tiltak som sikrer godt smittevern: Hvilke(t) rom man skal bruke, navn på deltagere, begrense bruk av toaletter, bruke en inngangsdør og så videre.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan