Snart fellesøvinger igjen?

Kor og korps jublet, men hvordan fikk Trondheim dette til når de nasjonale smittevernreglene ikke anbefalte fritidsaktivitet for voksne? Og kan Bergen kommune gjøre det samme når Norge innfører Trinn 1?

– Dette er en tillit vi viser innbyggerne våre. Det var politikerne i Trondheim kommune som i februar utfordret oss i idrett- og kulturadministrasjonen om å se på om vi kunne tilpasse retningslinjene våre til smittebildet lokalt, og utfordre noen av de nasjonale anbefalingene. Etter flere dialogmøter med idretten og kulturaktørene åpnet vi for at også voksne aktører innen fritidskulturlivet kunne starte kontrollert opp med øvinger, sier Ola By Rise, kultur- og idrettsdirektør i Trondheim kommune.

Lave smittetall over tid i Trondheim, var hovedårsaken til at kommunen likevel lettet på de lokale bestemmelsene for voksne.
– Trondheim åpnet 3. mars for at enkelte aktiviteter for voksne kan gjennomføres innendørs, dersom kravet om to meters avstand overholdes. Det gjelder for eksempel for kor- og korps øvinger. Det er en avgjørende forutsetning at aktiviteten legges opp slik at alle klarer å holde avstand og overholde smittevernregler både før, under og etter aktiviteten, understreker By Rise.

I hele påsken og frem til 14. april er det igjen innført nasjonalt forbud mot fritidsaktiviteter for voksne. Det gjelder også Trondheim. I tiden fremover er By Rise klar på at det kan komme endringer fort.
– Det kan skje i Trondheim, som alle andre steder, at vi veldig raskt må innføre strengere lokale tiltak igjen. Men når vi har hatt lave smittetall i en lengre periode, så er jeg glad for at fritidskulturaktivitet er mulig for voksne. Det er to lokale regler som alle i kulturen i Trondheim nå må forholde seg til: To meters avstand og maks 20 personer innendørs i gruppen.

Hvordan har kor, korps og andre i amatørkulturen tatt imot dette?
– Veldig mange fikk anledning til å komme i gang igjen med øvinger noen uker i mars. Det er fint å få hyggelige tilbakemeldinger fra både korps og kor, som har savnet sterkt å få synge og spille! Så skal man ha respekt for at noen vil vente med å delta i fritidsaktiviteter til et flertall av befolkningen er vaksinert og pandemien er under kontroll. Dette må alle kor og korps være klar over, når de internt diskuterer om det er tid for å starte opp med øvinger. Dette kan snu veldig raskt.

Forutsatt en lengre periode med lave smittetall, bør ikke Bergen kommune kunne klare å få til det samme for voksne i amatørkulturen?
– Politikerne i Bergen må få gjøre sine vurderinger, de kjenner sitt område best. Men så langt har ikke vi i Trondheim opplevd økt smitte på grunn av disse lokale tilpasningene, vi har bare fått mer fornøyde kulturaktører. Dersom de ønsker det, må kulturpolitikere og kulturadministrasjonen i Bergen gjerne ta kontakt med oss for å høre om våre erfaringer så langt.


Kulturbyråd Katrine Nødtvedt, hva tenker du om en åpning for innendørs øvinger i amatørkulturen for voksne i Trinn 1.  Er det noe vi kan få til i Bergen?
– Jeg tenker mye på dette med øvinger, og jeg er bekymret for alle de som blir forhindret i å drive aktivitet. Både fordi denne aktiviteten kunne vært viktig og helsebringende for folk nå med så lite sosial kontakt som enkelte får, men også for å bevare mangfoldet i organisasjonslivet til etter pandemien. Dersom vi kommer i en situasjon der det blir smittevernmessig trygt å aktivt åpne for øvinger på tross av nasjonale anbefalinger (forutsatt at man nasjonalt går ned fra en forskrift til en anbefaling på dette feltet), så skal vi vurdere det. Foreløpig er det dessverre ikke aktuelt, både siden nasjonal forskrift forbyr innendørsøving, og på grunn av den ustabile smittesituasjonen lokalt.

(Intervjuet med Ola By Rise, er gjort før innføringen av det nasjonale forbudet mot fritidsaktiviter for voskne som gjelder til 14. april.)

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan