Søk koronatilskudd før 2. juni

I Amatørkulturrådets mini-undersøkelse om koronakonsekvenser kom det frem at våre over 350 medlemsorganisasjoner har et inntektsbortfall på minst 2 millioner kroner pr. 1. mai. Summen øker til over 5 millioner kroner de neste månedene som følge av koronabegrensinger på aktivitet og arrangementer.
– Vi skal ha et levende kulturliv også når samfunnet har åpnet opp for fullt etter koronakrisen. Den store etterspørselen fra kulturlivet etter disse tilskuddene viser tydelig at behovet der ute er stort. Derfor er jeg glad for at Bergen kommune kan bidra, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt.
Tilskuddsordningen skal være klar med kriterer og søknadskjema fra i dag, fredag 8. mai.
– Samlet sum til amatørkulturen er på 3,5 millioner kroner og gjelder bortfall av inntekter i perioden fra 12. mars til 12. juni. I tillegg gir vi også støtte dersom man har ekstraordinære utgifter som følge av koronatiltakene, sier spesialrådgiver i Bergen kommunes fagavdeling kunst og kulturutvikling, Sølvi Litleskare.
Ekstraordinære utgifter kan for eksempel være kostnader knyttet til leie av nytt øvingslokale, når man ikke har kunnet bruke skoler eller kommunale kulturlokaler. I Amatørkulturrådets mini-undersøkelse kom det frem at korps, orkestre og kor har hatt det største inntektsbortfallet.
– Ja, derfor er 1 million kroner forbehold disse sjangrene. Vi vet at mange nå har en anstrengt likviditet og søknadsfristen er derfor allerede 2. juni.

Tilskuddsordningen er fra i ettermiddag 8. mai klar på Bergen kommunes tilskuddsportal her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan