Statlige tilskuddsordninger

– Vi vet at det er mange som bruker mye tid på å lete etter penger, og at dyrebar tid som skulle blitt brukt på aktivitet, går bort i jakten på relevante tilskuddsordninger. Det vil vi gjøre noe med og har samlet statens tilskudd til frivillig sektor på ett sted, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Nettsiden tilskudd.no ble lansert 5. desember og har en oversikt over 136 ulike statlige tilskuddsordninger til frivillighet.

– Frivillig sektor er et meget stort felt og omfatter både idrett, helse, friluftsliv og selvsagt kultur. For det lokale- og amatørbaserte kulturlivet, er det kanskje ikke så mange relevante tilskuddsordninger, men nettsiden er oversiktlig og man kan velge kulturtilskudd og drifts- eller prosjektstøtte, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
– Staten skal også ha honnør for at de gjør det lett å huske med å lansere nettsiden tilskudd.no. Det offentlige har ofte «gjemt vekk» informasjon om tilskuddsordninger langt ned i byråkratiske nettsider som ingen klarer å navigere seg frem til.

I tillegg til å gi en samlet oversikt over statlige tilskuddsordninger, gjør tilskudd.no det også enklere å finne frem til hvem som mottar statlig tilskudd og hvordan statlig tilskudd fordeles til ulike typer frivillige organisasjoner rundt om i landet.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan