Store øvingslokaler i kirkene

– Ja, vi har mange kor som øver og ikke minst ofte bidrar med flotte konserter og synger både på gudstjenester og andre kulturelle arrangementer i byens 25 menigheter, sier Lars Kristian Stendahl Gjervik, sjef for kultur, diakoni og samfunn i Bergen Kirkelige Fellesråd.
Korene har akkurat nå anbefalte avstandsregler på 2 meter mellom hver korist, og store kirkerom kan derfor være en god midlertidig løsning.
– Dette synes jeg er et godt forslag som byens kirker bør være behjelpelig med å få til. Kanskje det også er noen av byens kor som kunne tenke seg å bidra med sang på gudstjenester fremover? Det trenger naturligvis ikke være hele koret, men mindre grupper som har savnet å synge. Noen har sikkert et godt innøvd repertoar med sanger fra de mange avlyste kirkekonsertene før jul og nyttårskonsertene i januar.
Amatørkulturrådet minner om at det i skrivende stund ikke anbefales å gjenoppta faste ukentlige øvinger, men med arrangementer er det mulig å gjennomføre både seminarer og kurs, som mange kor har med jevne mellomrom.
– Jeg ser frem til å ha dialog med alle som tenker at våre store kirkebygg kan være en god løsning når korene har disse avstandsreglene.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Lars Kristian Stendahl Gjervik i Bergen Kirkelige Fellesråd her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan