Syv kroner og sytti øre

Onsdag var over 20 kulturaktører i Gamle rådhus og ga innspill til neste års kulturbudsjett. Politikerne i utvalg for finans, kultur og næring fikk blant annet servert gode argumenter for å satse på økt bemanning i kulturhusene, bedre kulturtilbud for ungdom på Laksevåg og styrke tilskuddsordningen lokal kulturaktivitet.


– Amatørkulturrådet i Bergen ba politikerne om syv kroner og sytti øre pr. medlem. Ganget med 26.000 enkeltmedlemmer i våre medlemsorganisasjoner blir det 200.000 kroner. Bakgrunnen er at Byrådet foreslår å omdisponere 200.000 kroner fra tilskuddsordningen lokal kulturaktivitet, og det synes vi er en dårlig ide, når amatørkulturen skal tilbake for fullt etter pandemien i 2022, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet i Bergen.

Mange amatørkultur-organisasjoner her på Laksevåg søker Bergen kommune gjennom hele året fra tilskuddsordningen lokal kulturaktivitet, så dette støtter vi, sier Ann Kristin Ramstrøm, leder i initiativ Laksevåg.
Initiativ Laksevåg jobber med å løfte bydelen Indre Laksevåg og til politikerne fikk de understreket at det i 2022 er spesielt viktig å satse på barn og ungdom.
Vi ba om 300.000 kroner til å etablere en ungdomsklubb på Laksevåg. En møteplass som vi ønsker å etablere på den nye Holen skole.

Åsane Kulturråd var på plass for å snakke om behovet for å styrke bemanningen ved driften av Åsane Kulturhus, slik at ikke driften av kulturhuset går på bekostning av de mange oppgavene de få ansatte på kulturkontoret også har i forhold til den generelle kontakt og oppfølging av det lokale kulturliv både i Arna og Åsane. Åsane Kulturråd fortalte politikerne at bemanningen på kulturhuset må styrkes med en stilling. Fortrinnsvis en driftsleder for huset som skal ha som hovedoppgave i et nært samarbeid med det lokale kulturliv om å programmere og markedsføre års-programmet til kulturhuset.

Neste års kulturbudsjett for Bergen diskuteres nå videre i de politiske partiene og eventuelle justeringer og tilleggsbevilgninger blir kjent når Bystyret møtes 15. desember for å vedta budsjettet for 2022.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan