Tilskudd til digitale idéer

Mange av Amatørkulturrådets medlemsorganisasjoner tenker også på muligheter for å nå ut til egne medlemmer og publikum gjennom digitale møter, øvinger og arrangementer gjennom sosiale media.
– Ja, denne uken har Bergen kommune åpnet opp for at alle organisasjoner innen amatørkulturen kan søke støtte til særskilte prosjekter som kan gjennomføres innenfor gjeldende restriksjoner og begrensninger. Eksempler på dette kan være strømmekonserter, hjemmekorøving eller annet, sier Sølvi Litleskare, spesialrådgiver i fagavdeling kunst og kulturutvikling.
Vanligvis må søknader om tilskudd til lokal kulturaktivitet sendes inn til Bergen kommune minst 4 uker på forhånd, men støtte til kreative og digitale «koronaaktiviteter», behandles i ekspressfart.
– Vi har satt som krav at vi må ha søknaden minst tre virkedager før gjennomføringsdato. Andre kriterier vil være de samme som for «vanlige» søknader om tilskudd til lokal kulturaktivitet.

Les mer om tilskudd til prosjekter i koronaperioden her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan