God ungdomstid i Bergen

– Målet vårt har vært å se alle deler av oppvekstfeltet i en helhet, og med utgangspunkt i hva ungdom selv mener og ønsker. Ungdom fra alle Bergens bydeler har derfor fått anledning til å gi innspill til planen og har aktivt medvirket i utformingen av planens mål og tiltak. Vi har også vært bevisst på å bruke ungdommenes eget språk, sier byråd for arbeid, sosial og bolig, Ruth Grung.


Er der et potensiale for at byens frivillige- og amatørbaserte kulturliv kan bli enda bedre på tilbud og rekruttering av ungdom?
– Planen peker på viktigheten av at fritidstilbudet er godt, variert og tilgjengelig for alle og at skolen er en viktig arena for de unge i samarbeid med fritids- og kulturfeltet. Planen beskriver fellesskap med andre, på ulike fritidsarenaer, som viktig for trivsel og helse. Det bekymrer meg at én av ti ungdommer oppgir at de ikke har en nær og fortrolig venn. Vi må klare å rekruttere og inkludere enda flere unge i de tilbudene som finnes, samtidig som vi utvikler nye tilbud. Her spiller byens frivillige- og amatørbaserte kulturliv en viktig rolle.

Hvilken type innspill ser du for deg at amatørkultur-organisasjoner kan bidra med til planen?
– Det er viktig at ungdom i Bergen har en meningsfull fritid, og mulighet til å delta i gode fellesskap. Da er det viktig at vi får gode og konkrete innspill fra dere som er tett på ungdommene når de ikke er på skolen.
Jeg tror en meningsfull fritid er spesielt viktig akkurat nå. Vi er på vei ut av en pandemi, og vi ser at mange har koblet seg av de tilbudene som finnes. Ungdomstiden er så viktig for utvikling av egen identitet og evne til å mestre livet at nå blir det helt avgjørende at vi legger til rette for at de raskt kan koble seg på de gode felleskapene igjen. Her sitter byens frivillige- og amatørbaserte kulturliv på viktig innsikt og kan bidra med utadrettet informasjon, rekruttering og samarbeid.

Jeg håper vi får mange gode innspill når planen er ute på høring. Dersom man ikke rekker fristen 25.januar så er det også mulighet til å fremme innspill når planen skal behandles i bystyret.

Bergen kommunes høringsutkast til Ungdomsplan kan lastes ned her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan