Vårt Bønes

– Kontaktutvalget skal arbeide for at området er et trygt og godt bolig- og oppvekstmiljø og skal ivareta områdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser, forteller leder i Vårt Bønes, Gunnar W. Ramsdal.
– Vi har tidligere i år arrangert fire møter i møterekken Bønes forteller. Beboere med god kunnskap om delområdenes historie har delt sine kunnskaper om Bønes, Kråkenes, Kleiven og Strømme. De fleste på Bønes er ”historieløse” innflyttere. Det har vært stor interesse for møtene med 50 – 70 fremmøtte på hvert møte.
Nå er vi i gang med å registrere kulturminner til kommunens kulturminneplan. Tidligere har vi avgitt uttale til amatørkulturplanen i tillegg til trafikksikkerhetstiltak og til Grøntmiljøplanen.

Hva skjer fremover?
– Bønes fikk i 2014 nye Bønes arena med Black box og egne kulturrom i tillegg  til idrettsflatene. Black Box gir tilbud i dans/ballett, mens kulturrommene er lite brukt. Det bør være et mål for 2018 å få til flere åpne tilbud. Forhåpentligvis vil vi fremover få bedre tid til andre oppgaver, ikke minst innen kulturområdet.

Les mer om Vårt Bønes her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan