AMATØRKULTURGUIDER

Webredaktør
15/11/2019 14:06

Amatørkulturrådet i Bergen har utgitt 3 ulike guider med tips og råd som lag og organisasjoner innen det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet har erfart. Les mer

Amatørkulturguidene er på 12 sider kan lastes ned gratis.

NORSK UTGAVE:
1. Amatørkultur- & Frivilligehetsguiden: Rekruttering av nye medlemmer. Last ned her
2. Amatørkultur- & Frivilligehetsguiden: Søknadsskriving. Last ned her
3. Amatørkultur- & Frivilligehetsguiden: Arrangementer – planlegging og gjennomføring. Last ned her

ENGELSK UTGAVE:
1. The Amateur Culture guide: Recruitment. Download here
2. The Amateur Culture guide: Applications. Download here

ARABISK UTGAVE:
1. The Amateur Culture guide: Recruitment. Download here
2. The Amateur Culture guide: Applications. Download here